Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Źródło danych:
Ekologiczny Rejestr Informacji Kredytowej

BOS ERIK 01 - dane dotyczące proekologicznej działalności Banku

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Bank Ochrony Środowiska S.A.;

Raz w roku do 19 lipca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Finansowanie ochrony środowiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Do góry