Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK SFK 03 - dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) - dane bilansowe

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Bank Gospodarstwa Krajowego;

2 razy w roku do 10 marca 2018 r. za IV kwartał 2017 r. - dane wstępne, do 1 września 2018 r. za IV kwartał 2017 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Bank Gospodarstwa Krajowego;

Raz w kwartale do 2 czerwca 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 1 września 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 1 grudnia 2018 r. za III kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Finansowe aktywa i pasywa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.14
Do góry