Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

BGK PTR 01 - dane w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Bank Gospodarstwa Krajowego;

Raz w roku do 27 września 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii, Główny Urząd Statystyczny
Bank Gospodarstwa Krajowego;

Raz w roku do 27 września 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Cechy nieruchomości. Charakterystyka energetyczna budynku. Dane adresowe i terytorialne. Zasoby mieszkaniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01
Do góry