Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

BFG SFK 04 - dane dotyczące bilansu finansowo-księgowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

Raz w roku do 10 marca 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

Raz w kwartale do 16 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 16 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 14 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.14
Do góry