Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
Zintegrowany System Finansowo-Księgowy

KOWR EGERIA 02 - dane o środkach krajowych przekazywanych na poszczególne instrumenty pomocy i prefinansowanych przez budżet państwa

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;

Raz w kwartale do 15 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 14 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 14 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 14 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dotacje.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Do góry