Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący obrotu węglem oraz mechanicznej przeróbki węgla

ARP OW 01 - dane o obrocie węglem oraz mechanicznej przeróbce węgla

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach;

Raz w miesiącu do 40. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Produkcja i jakość węgla kamiennego.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01
Do góry