Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Agencja Rezerw Materiałowych
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Agencji Rezerw Materiałowych

ARM SFK 01 - dane o stanie zapasów i rezerw materiałowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Agencja Rezerw Materiałowych;

Raz w kwartale do 15 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 16 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 15 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 15 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Do góry