Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR SFK 02 - dane o wykorzystanych środkach z funduszy krajowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

Raz w kwartale do 15 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r. - szacunki, do 14 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r. - szacunki, do 14 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r. - szacunki, do 14 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r. - szacunki;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dotacje.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Do góry