Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

ARIMR IRZ 01 - dane dotyczące rejestru uboju zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

Raz w miesiącu do 20. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ubój zwierząt.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Nazwisko i imię. PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.29, 1.45.09.
Do góry