Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
System ewidencji gruntów

KOWR SEG 01 - raport z działalności

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;

Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Olsztynie, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny w rolnictwie. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.70.03, 1.45.03.
Do góry