Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
ZD-E - praca a obowiązki rodzinne - ankieta modułowa BAEL

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
osoby będące członkami gospodarstw domowych w wieku od 18 do 64 lat

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,4%)
Jednorazowo do 8 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
osoby będące członkami gospodarstw domowych w wieku od 18 do 64 lat

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,4%)
Jednorazowo do 8 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane identyfikacyjne. Elastyczne formy organizacji pracy. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Łączenie pracy i obowiązków opiekuńczych. Obciążenie respondentów. Przerwy w karierze. Wpływ programu 500+ na status na rynku pracy.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.20
Do góry