Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
ZD-A - praca nierejestrowana - ankieta modułowa BAEL

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,2%)
Co 4 lata do 8 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Czas pracy. Dane identyfikacyjne. Gospodarstwa domowe korzystające z pracy nierejestrowanej. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Opinie dotyczące podejmowania pracy nierejestrowanej. Wykonywanie pracy nierejestrowanej.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.25
Do góry