Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiPS-01 - bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 13 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za II półrocze 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie urzędy pracy
wojewódzkie urzędy pracy za działalność powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 17 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 17 stycznia 2019 r. za II półrocze 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Obciążenie respondentów. Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.06
Do góry