Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 - bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 12 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 11 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 10 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 11 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie urzędy pracy
wojewódzkie urzędy pracy za działalność powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 16 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 13 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 12 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Obciążenie respondentów. Poszukiwanie pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.06
Do góry