Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
zał. DG-1 - załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej (z wyłączeniem jednostek budżetowych) o liczbie pracujących 10 - 49 osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji F;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (10%)
Raz w kwartale do 9 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 6 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 5 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 8 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
podmioty gospodarki narodowej (z wyłączeniem jednostek budżetowych) o liczbie pracujących 50 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji F;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 9 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 6 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 5 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 8 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Produkcja budowlano-montażowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.01
Do góry