Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
Z.3.KOWR - dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.07
Do góry