Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
TK-2 - sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty posiadające licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 7 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 6 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 5 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 4 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Przewozy ładunków.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.01
Do góry