Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
T-11/k - sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność zaklasyfikowaną wg PKD do klasy 50.30 lub 50.40;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 25 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 25 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 25 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 25 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Śródlądowy transport wodny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.09, 1.44.01.
Do góry