Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
T-04 - sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zakwalifikowaną według PKD do działów 49 i 52;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 19 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Eksploatacja pojazdów drogowych. Obciążenie respondentów. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.02
Do góry