Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
DNU-K - kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
rezydenci, których przychody lub rozchody (bez podatku VAT) z tytułu nabycia lub dostarczenia usług przekroczyły w 2017 r. lub przekraczają w 2018 r. odpowiednio w zakresie przychodów kwotę 800 000 zł i w zakresie rozchodów kwotę 1 000 000 zł (dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 20 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 22 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 21 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Międzynarodowy handel usługami. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.09
Do góry