Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
ST-P - statystyka powiatu: samorząd i transport

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy dzielnic m.st. Warszawy; zarządy związków powiatowo-gminnych; starostwa powiatowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 22 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Infrastruktura publicznego transportu drogowego. Obciążenie respondentów. Organizacja transportu drogowego. Samorząd terytorialny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.02, 1.02.02.
Do góry