Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
SSI-10G - wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,06 %)
Raz w roku do 11 maja 2018 r. za rok 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obciążenie respondentów. Uczniowie. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT).

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imię członka gospodarstwa domowego. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Do góry