Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
SOF-2F - sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
związki zawodowe i związki zawodowe rolników indywidualnych, które w sprawozdaniu SOF-2 wykazały, że prowadzą działalność gospodarczą lub zatrudniają na podstawie stosunku pracy lub mają koszty przekraczające 100 tys. zł;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 28 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Środki trwałe brutto.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.08
Do góry