Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-7 - sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
powiatowe inspektoraty weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie inspektoraty weterynarii
wojewódzkie inspektoraty weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Weterynarii
Główny Inspektorat Weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Działalność weterynaryjna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.34
Do góry