Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
CBSG/01 - badanie podmiotów małych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej: podmioty sektora prywatnego: zakłady osób fizycznych, spółki cywilne, osoby prawne, z wyłączeniem spółdzielni, dla których przeważająca działalność jest inna niż sekcja K i O oraz w których liczba pracujących wynosi mniej niż 50 osób

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (1,4%)
Raz w roku do 3 września 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Gospodarka nieobserwowana. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.08
Do góry