Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-6 - sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
powiatowe inspektoraty weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 21 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie inspektoraty weterynarii
wojewódzkie inspektoraty weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Weterynarii
Główny Inspektorat Weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność weterynaryjna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.34
Do góry