Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-2 - sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urzędy marszałkowskie
urzędy marszałkowskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 maja 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi. Oczyszczalnie ścieków.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Do góry