Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Źródło danych:
RRW-19 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
armatorzy statków rybackich;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Informacje o statku rybackim. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.08
Do góry