Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-17 - sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania lub dostarczania nasienia buhajów;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 21 stycznia 2019 r. za II półrocze 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 10 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 11 lutego 2019 r. za II półrocze 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Pogłowie bydła.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09
Do góry