Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-12 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
starostwa powiatowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
urzędy marszałkowskie
urzędy marszałkowskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych, zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
urzędy marszałkowskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych, zbiór danych;
urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Do góry