Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
R-CzBR - czerwcowe badanie rolnicze

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 26 czerwca 2018 r. według stanu na 1 czerwca 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych lub wywiad telefoniczny;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/, teleankieter statystyczny
gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku od 27 czerwca do 10 lipca według stanu na 1 czerwca 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Koniunktura w gospodarstwie rolnym. Maszyny i urządzenia rolnicze. Nawozy mineralne i wapniowe. Nawozy naturalne. Obciążenie respondentów. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Środki ochrony roślin. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.03
Do góry