Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
R-CzBR - czerwcowe badanie rolnicze

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (4%)
Raz w roku do 10 lipca 2018 r. według stanu na 1 czerwca 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych, wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl
gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (4%)
Raz w roku do 10 lipca 2018 r. według stanu na 1 czerwca 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych, wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny, teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Koniunktura w gospodarstwie rolnym. Maszyny i urządzenia rolnicze. Nawozy mineralne i wapniowe. Nawozy naturalne. Obciążenie respondentów. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Środki ochrony roślin. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Dane teleadresowe. Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego. Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego. Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego. PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.03
Do góry