Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
R-CT - notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
producenci rolni;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w miesiącu od 5. do 15. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny w rolnictwie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.01
Do góry