Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
PPP Maszyny - badanie cen maszyn i urządzeń inwestycyjnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące sprzedaż maszyn i urządzeń inwestycyjnych w Polsce;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Co 2 lata do 14 czerwca 2019 r. za rok 2019 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
notowanie cen;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny rynkowe maszyn i urządzeń inwestycyjnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.12
Do góry