Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
PPP E-1 - Badanie cen artykułów konsumpcyjnych "Żywność, napoje, tytoń"

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące punkty sprzedaży detalicznej lub wykonujące usługi w Warszawie;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Co 3 lata do 1 czerwca 2018 r. za kwiecień - maj 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
notowanie cen;
ankieter statystyczny w miejscu notowania cen
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny rynkowe artykułów konsumpcyjnych "Żywność, napoje, tytoń".
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.12
Do góry