Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
PPP Budownictwo - badanie cen w budownictwie

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące sprzedaż materiałów i usług budowlano-montażowych w Polsce;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 13 lipca 2018 r. za rok 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny rynkowe elementów robót budowlano-montażowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.12
Do góry