Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Prokuratura Krajowa
Źródło danych:
PK-P1N - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
prokuratury okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 8 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
prokuratury regionalne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 8 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
prokuratury regionalne za działalność podległych prokuratur okręgowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 17 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 18 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
prokuratury regionalne za działalność własną i podległych prokuratur okręgowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 17 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 18 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja spraw. Sprawy z udziałem prokuratora przed sądem okręgowym lub apelacyjnym i przed NSA.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Do góry