Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Prokuratura Krajowa
Źródło danych:
PK-P1CA - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
prokuratury rejonowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 8 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury okręgowe
prokuratury okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 8 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
prokuratury regionalne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 8 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
prokuratury okręgowe za działalność podległych prokuratur rejonowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
prokuratury okręgowe za działalność własną i podległych prokuratur rejonowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
prokuratury regionalne za działalność prokuratur rejonowych i okręgowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 17 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 18 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
prokuratury regionalne za działalność własną i podległych prokuratur rejonowych i okręgowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 17 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 18 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja spraw administracyjnych. Ewidencja spraw i czynności prokuratora w sprawach cywilnych. Ewidencja spraw o udostępnienie informacji publicznej. Postępowanie w sprawach nieletnich. Środki zaskarżenia. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym. Udział prokuratora w postępowaniu sądowym I instancji.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Do góry