Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Środowiska
Źródło danych:
OŚ-4w - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 14 czerwca 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 13 września 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 14 grudnia 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 15 marca 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12, 1.65.31.
Do góry