Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Środowiska
Źródło danych:
OŚ-2b - sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 14 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Finansów
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Do góry