Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Środowiska
Źródło danych:
OŚ-26 - zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
starostwa powiatowe; urzędy marszałkowskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zasoby wód podziemnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Do góry