Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
OS-29/k - kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji O ;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (5%)
Raz w roku do 31 maja 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Finansowanie ochrony środowiska. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Do góry