Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Zdrowia
Źródło danych:
MZ-88A - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy wojewódzkie; urzędy marszałkowskie; starostwa powiatowe; Narodowy Fundusz Zdrowia (centrala); Narodowy Fundusz Zdrowia (oddziały wojewódzkie); Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Centrum Egzaminów Medycznych; Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych; uniwersytety medyczne oraz inne szkoły wyższe kształcące kadrę medyczną;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kadra medyczna. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.06
Do góry