Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZN26s - sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
schroniska dla nieletnich;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 5 stycznia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 7 stycznia 2019 r. za II półrocze 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja wychowanków w schronisku dla nieletnich. Obciążenia administracyjne respondentów. Osoby niepełnosprawne. Stan ewidencyjny wychowanków.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Do góry