Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZK-7 - sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
zakłady karne; areszty śledcze;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Gruźlica. HIV/AIDS. Hospitalizacje i dializy w szpitalach pozawięziennych. Inne choroby zakaźne. Obciążenia administracyjne respondentów. Orzecznictwo lekarskie. Pacjenci w oddziałach szpitalnych i izbach chorych. Porady ambulatoryjne. Wykonane: badania analityczne, rtg, endoskopowe i USG, zabiegi fizjoterapeutyczne, protezowanie uzębienia. Zgony osadzonych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Do góry