Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZK-6 - sprawozdanie o nauczaniu skazanych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
zakłady karne; areszty śledcze;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 4 lipca 2018 r. za rok szkolny 2017/2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
okręgowe inspektoraty Służby Więziennej
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nauczanie skazanych kobiet i mężczyzn. Obciążenia administracyjne respondentów. Skazani uczący się w rozbiciu na systemy odbywania kary.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Do góry