Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
MSWiA-42 - sprawozdanie z działalności ambulatoriów

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
jednostki budżetowe tworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Do góry