Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 12 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 14 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Grzywna obok pozbawienia wolności. Kwota przepadku korzyści majątkowej. Nieletni skazani jak dorośli. Obciążenia administracyjne respondentów. Ograniczenie wolności. Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne. Orzekane środki probacyjne. Osądzeni według rodzajów przestępstw. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar. Postępowania karne. Świadczenia pieniężne. Wymiar grzywny samoistnej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.02
Do góry