Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S28 - karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
sądy rejonowe; sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Incydentalnie niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Ewidencja spraw. Obciążenie respondentów. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Sprawy karne z oskarżenia publicznego.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia osoby osądzonej. Miejsce zamieszkania osoby osądzonej. Miejsce zamieszkania osoby pokrzywdzonej. Obywatelstwo. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.02
Do góry