Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
sądy rejonowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 9 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 9 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 9 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 9 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
sądy okręgowe
sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 16 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 14 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja spraw. Kontrolka skarg. Liczba wnoszonych środków zaskarżenia. Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału). Obciążenia administracyjne respondentów. Obsada Sądu (Wydziału). Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium. Stan ksiąg wieczystych. Terminowość przekazania / rozpoznania środków zaskarżenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Do góry